Slovo života na únor 2012

sz_2012_02.pdf

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) /1

Těmito slovy začíná v Markově evangeliu Ježíšova zvěst světu, jeho poselství spásy: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
Ježíšovým příchodem začíná nová epocha, čas milosti a spásy. Jeho první slova jsou výzvou k přijetí něčeho zcela nového, totiž skutečnosti Božího království, které předkládá na dosah všem, do blízkosti každého člověka.
A ukazuje hned cestu: obrátit se a věřit evangeliu, to znamená radikálně změnit život a přijmout slovo, kterým se Bůh v každé době obrací skrze Ježíše k lidstvu.
Obrácení a víra jsou dvě skutečnosti, které kráčejí ruku v ruce. Jedna nemůže bez druhé existovat, jedna i druhá vychází z kontaktu s živým slovem a z Ježíšovy přítomnosti.

„Obraťte se a věřte evangeliu!“ (Mk 1,15) /1

Těmito slovy začíná v Markově evangeliu Ježíšova zvěst světu, jeho poselství spásy: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu!“
Ježíšovým příchodem začíná nová epocha, čas milosti a spásy. Jeho první slova jsou výzvou k přijetí něčeho zcela nového, totiž skutečnosti Božího království, které předkládá na dosah všem, do blízkosti každého člověka.
A ukazuje hned cestu: obrátit se a věřit evangeliu, to znamená radikálně změnit život a přijmout slovo, kterým se Bůh v každé době obrací skrze Ježíše k lidstvu.
Obrácení a víra jsou dvě skutečnosti, které kráčejí ruku v ruce. Jedna nemůže bez druhé existovat, jedna i druhá vychází z kontaktu s živým slovem a z Ježíšovy přítomnosti. Ten i dnes opakuje zástupům:

„Obraťte se a věřte evangeliu!“

Přijaté a žité Boží slovo způsobuje úplnou proměnu mentality, tedy obrácení, a vkládá za různých okolností Kristovo smýšlení do srdcí jednotlivců - Evropanů, Asijců, Australanů, Američanů nebo Afričanů - a tím i do celé společnosti.
Ale jak může evangelium způsobit zázrak hlubokého obrácení, nové a zářící víry? Vše se odvíjí od tajemství, které se skrývá v Ježíšových slovech. Nejde o pouhé vybídnutí a doporučení, o pouhé pokyny a návody, příkazy či rozkazy. V Ježíšových slovech je přítomen sám Ježíš, který mluví, který mluví k nám. Jeho slova jsou on sám, jsou samotným Ježíšem.
Ve slově se setkáváme právě s ním. Přijmeme-li jeho slovo do svého srdce tak, jak si on přeje (tedy jsme-li připraveni uvádět je do života), pak jsme s ním jedno a on se v nás rodí a roste. A právě proto každý z nás nejen může, ale i má přijmout Ježíšovo naléhavé a náročné pozvání.

„Obraťte se a věřte evangeliu!“

Někdo může slova evangelia považovat za příliš náročná a obtížná, příliš vzdálená běžnému stylu života a způsobu uvažování. Takový člověk je v pokušení uzavřít se, slovu nenaslouchat a ztratit odvahu. To se může stát, myslí-li si, že musí přenést horu své chabé víry sám. A přitom by stačilo snažit se žít jen jedno jediné slovo evangelia. Našel by v něm nečekanou pomoc, jedinečnou sílu, světlo pro své kroky . Vždyť když žijeme toto slovo, které je přítomností Boha, umožňuje nám, abychom byli svobodní, očišťuje nás, způsobuje obrácení, přináší útěchu i radost a dává moudrost.

„Obraťte se a věřte evangeliu.“

Kolikrát během dne může být pro nás toto slovo světlem! Pokaždé, když se setkáme s vlastní slabostí nebo se slabostí druhých, pokaždé, kdy následovat Ježíše se zdá být nemožné či absurdní, pokaždé když hrozí, že nás těžkosti přemohou, může být toto slovo pro nás mocným rozpětím křídel, hlubokým nadechnutím čistého vzduchu, podnětem k novému začátku.
Postačí malé, rychlé „obrácení“ směru, abychom vyšli z uzavřenosti svého já, otevřeli se Bohu a zakusili jiný, opravdový život.
Příležitost sdílet tuto zkušenost s dalším spřáteleným člověkem, který tak jako my považuje evangelium za svou životní normu, otevírá možnost růstu a rozkvětu křesťanského společenství kolem nás.
Žité a sdílené Boží slovo totiž způsobuje ještě jiný zázrak. Dává vzniknout viditelné komunitě, která se stává kvasem a solí společnosti, svědectvím o Kristu všude na zemi.

Chiara Lubichová

1/Slovo života na únor 1997, otištěno v časopise Città Nuova č. 2/1997.


clanek/sz_2012_02.txt · Poslední úprava: 2013/04/29 09:29 autor: mcvasek