Slovo života červen 2011

MP3 PDF

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2)

Máme před sebou druhou část listu sv. Pavla Římanům, v němž nám apoštol popisuje jednání křesťana jako výraz nového života, pravé lásky, pravé radosti a pravé svobody, které nám Kristus daroval. Křesťanský život znamená nový způsob, jak ve světle a v síle Ducha Svatého čelit různým úkolům a problémům, před nimiž se můžeme ocitnout…

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“ (Řím 12,2)(1)

Máme před sebou druhou část listu sv. Pavla Římanům, v němž nám apoštol popisuje jednání křesťana jako výraz nového života, pravé lásky, pravé radosti a pravé svobody, které nám Kristus daroval. Křesťanský život znamená nový způsob, jak ve světle a v síle Ducha Svatého čelit různým úkolům a problémům, před nimiž se můžeme ocitnout.
V tomto verši, úzce spjatém s předešlým, apoštol vyjadřuje cíl a základní postoj, který by měl být charakteristický pro každé naše chování: učinit svůj život Boží chválou, neustálým skutkem lásky při trvalém hledání jeho vůle a toho, co je bohulibé.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Je zřejmé, že pro to, abychom mohli plnit Boží vůli, je nutné ji především poznat. Jak nám apoštol naznačuje, není to jednoduché. Boží vůli není možné dobře poznat bez zvláštního světla, které by nám v různých situacích pomohlo rozlišit, co od nás Bůh chce, a vyhnout se iluzím a omylům, do nichž bychom mohli snadno upadnout.
Jedná se o dar Ducha Svatého zvaný „dar rozlišování“, který je nezbytný pro utváření naší autentické křesťanské mentality.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Jak ale máme získávat a rozvíjet v sobě tento tak důležitý dar? Bezpochyby je třeba, abychom dobře znali křesťanskou nauku. To ovšem nestačí. Jak nám připomíná apoštol, je to především otázka života, otázka naší velkodušnosti a snahy žít podle Ježíšových slov bez obav, nejistot a polovičatosti. Je to otázka ochotné pohotovosti a připravenosti konat Boží vůli. Právě to je způsob, jak získat světlo Ducha Svatého a utvářet novou mentalitu, jaká se od nás vyžaduje.

„Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé.“

Jak tedy budeme žít Slovo života tohoto měsíce? Budeme se snažit, abychom si i my zasloužili světlo potřebné pro dobré plnění Boží vůle.
Dejme si proto předsevzetí, že budeme stále lépe poznávat jeho vůli, jak ji vyjadřuje jeho slovo, nauka církve, povinnosti našeho stavu atd.
Především se však budeme snažit, abychom se zaměřili na život, protože - jak jsme právě viděli - ze života a z lásky pramení pravé světlo. Ježíš se zjeví tomu, kdo ho miluje a uskutečňuje jeho přikázání.(2) Tak dokážeme plnit Boží vůli - nejkrásnější dar, který mu můžeme nabídnout. Bude to dar bohulibý nejen díky lásce, kterou vyjádří, ale i díky světlu a plodům křesťanské obnovy, které okolo nás vyvolá.

Chiara Lubichová


(1) Slovo života na srpen 1993, otištěno v časopise Città Nuova č. 14/1993, s. 34-35.
(2) Srov. Jan 14,21.


clanek/sz_2011_06.txt · Poslední úprava: 2011/06/09 16:44 autor: janokuchta