Slovo života duben 2011

PDFMP3

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36) (1)

Ježíš je v olivové zahradě, na místě zvaném Getsemany. Nastala tolik očekávaná chvíle. Jde o klíčový okamžik celého jeho života. Padne na zem, úpěnlivě prosí Boha, kterého oslovuje s důvěrnou něhou „Otče“, aby ho ušetřil „tohoto kalichu“ (2). Tato slova vyjadřují jeho utrpení a smrt. Ježíš prosí, aby ho tato hodina minula… Ale nakonec se zcela odevzdává Otcově vůli:

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“

Ježíš ví, že jeho utrpení není ani náhodná událost, ani pouhé rozhodnutí lidí, ale Boží záměr. Bude obžalován a zavržen lidmi, avšak „kalich“ přichází z Božích rukou.
Ježíš nás učí, že Otec má s každým z nás svůj láskyplný záměr a každého miluje osobní láskou. Věříme-li v tuto lásku a odpovídáme na ni svou láskou – což je podmínka – obrátí Otec každou věc v dobro. Ježíšovi se nic nestalo náhodou, ani utrpení a smrt.
A potom přišlo Vzkříšení, jehož velký svátek oslavujeme v tomto měsíci.
Příklad Ježíše Zmrtvýchvstalého musí být pro náš život světlem. Vše, co nás potká, co se stane, co nás obklopuje a také vše, co nám způsobuje bolest, musíme umět vnímat jako Boží vůli, ve které se projevuje jeho láska k nám, nebo jako Boží dopuštění, ve kterém se stejně tak projevuje jeho láska.
Tehdy bude mít v životě všechno smysl, všechno bude nesmírně užitečné, i to, co se nám v dané chvíli zdá nepochopitelné a absurdní, včetně toho, co nás - stejně jako Ježíše - může uvrhnout do smrtelné úzkosti. Postačí, když spolu s ním dokážeme v plné důvěře v Otcovu lásku opakovat:

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“

Jeho vůle znamená žít, děkovat mu s radostí za dary života. Někdy ale rozhodně není taková, jak ji vnímáme: skutečnost, před kterou musíme rezignovat, zvláště tehdy, když se setkáme s bolestí; není to ani jednotvárný sled událostí probíhajících v našem životě.
Boží vůle je jeho hlas, který k nám neustále hovoří a zve nás. Je to způsob, jímž nám Bůh vyjadřuje svou lásku, aby nám daroval plnost svého Života.
Mohli bychom si ji představit jako slunce, jehož paprsky znázorňují Boží vůli pro každého z nás. Každý kráčí po jednom paprsku, který se liší od paprsku jiného člověka, i když je to stále paprsek slunce, tedy Boží vůle. Všichni tak konáme jednu jedinou vůli, Boží vůli - ta je však pro každého odlišná. Čím více se paprsky blíží ke slunci, tím více se přibližují sobě navzájem. Podobně je tomu i s námi: čím více se stále dokonalejším plněním božské vůle blížíme k Bohu, tím více se blížíme sobě navzájem, až budeme všichni jedno.
Žijeme-li takto, může se všechno v našem životě změnit. Místo abychom šli k lidem, kteří jsou nám sympatičtí, a měli rádi pouze je, můžeme přicházet ke každému, jehož Boží vůle postavila vedle nás. Místo abychom dávali přednost tomu, co se nám více zamlouvá, můžeme jít vstříc tomu, co nám radí upřednostnit Boží vůle. Jsme-li zcela ponořeni do Boží vůle daného okamžiku („co ty chceš“), přivede nás to k odpoutanosti od všech věcí i od vlastního já („ne co já chci“). Takovéto odpoutanosti nedosáhneme až tak jejím úmyslným vyhledáváním, ale přijde sama, hledáme-li Boha a nic jiného. Tehdy bude radost úplná. Stačí se pohroužit do okamžiku, který právě probíhá, plnit v něm Boží vůli a opakovat:

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“

Uplynulý okamžik už není, budoucí nám ještě nepatří. Připomíná to cestujícího ve vlaku: aby došel k cíli, nechodí sem a tam, ale sedí na svém místě. Stejně tak máme i my klidně zůstávat v přítomnosti. Vlak času se pohybuje sám od sebe. Boha můžeme milovat jen v přítomnosti, která je nám daná, svým rozhodným, bezvýhradným a činorodým „ano“ jeho vůli.
Milujme tedy úsměv, který máme darovat, práci, kterou máme odvést, auto, které máme řídit, jídlo, které máme připravit, akci, kterou máme uspořádat, milujme člověka, který trpí vedle nás.
Ani zkouška ani bolest nám nemusí nahánět strach, pokud v ní spolu s Ježíšem dokážeme rozpoznat Boží vůli, neboli projev Boží lásky ke každému z nás. Můžeme se dokonce modlit: „Pane dej, abych se ničeho nebál, protože všechno, co se stane, není nic jiného, než tvoje vůle! Pane dej, abych po ničem netoužil, protože nic není více hodné touhy než tvoje vůle.
Na čem v životě záleží? Na tvé vůli záleží.
Dej, ať se ničeho nepolekám, protože ve všem je tvá vůle. Dej, ať se ničím nechlubím, protože všechno je tvá vůle.“

Chiara Lubichová

(1) Slovo života na duben 2003, otištěné v časopise Città Nuova č. 6/2003, s. 7 a v časopise Nové město č. 4/2003, s. 15.
(2) Srov. Mk 14,36.


clanek/sz_2011_04.txt · Poslední úprava: 2011/04/04 14:17 autor: janokuchta