Slovo života březen 2011

PDFMP3

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) ¹

Podobně jako Panně Marii, i nám chce Bůh zjevit, jaký má s námi záměr a co je naší jedinečnou úlohou. Jako by nám říkal: „Chceš, abych z tebe a tvého života vytvořil mistrovské dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, a staneš se tím, kým jsi vždy byl v mém srdci. Od věčnosti jsem na tebe myslel a miloval tě, vyslovil jsem tvé jméno. Když ti sděluji svou vůli, dávám ti poznat tvé pravé já.“

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

[…]
Podobně jako Panně Marii, i nám chce Bůh zjevit, jaký má s námi záměr a co je naší jedinečnou úlohou. Jako by nám říkal: „Chceš, abych z tebe a tvého života vytvořil mistrovské dílo? Jdi cestou, kterou ti ukazuji, a staneš se tím, kým jsi vždy byl v mém srdci. Od věčnosti jsem na tebe myslel a miloval tě, vyslovil jsem tvé jméno. Když ti sděluji svou vůli, dávám ti poznat tvé pravé já.“
Jeho vůle tedy není příkazem, který nás omezuje, ale zjevením jeho lásky vůči nám, jeho plánu, který má s námi. Je vznešená jako Bůh sám, fascinující a okouzlující jako jeho tvář; je to on sám, který se daruje. Boží vůle je zlatá nit, božská osnova, na níž se tká náš pozemský i posmrtný život. Vychází z věčnosti a jde do věčnosti – nejprve v Boží mysli, pak na této zemi a nakonec v ráji.
Aby se však Boží záměr zcela naplnil, žádá Bůh náš souhlas, tak jako jej žádal od Marie. Jen tak se uskuteční slovo, skrze které vyslovil svůj záměr se mnou, s tebou. Stejně jako Panna Maria i my jsme povoláni říci:

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Jeho vůle nám nemusí být vždy jasná. Stejně jako Panna Maria i my musíme prosit o světlo, abychom pochopili, co Bůh žádá. Je zapotřebí otevřít se jeho hlasu a dobře mu v nitru naslouchat, a pokud je třeba, poradit se s někým, kdo nám může pomoci. Jakmile ale jeho vůli pochopíme, hned řekněme své ano. Když jsme opravdu pochopili, že jeho vůle je tím největším a nejkrásnějším, co může v našem životě být, nebudeme ji konat s rezignací jako něco, co „musíme“ plnit, ale budeme šťastní, že „můžeme“ plnit Boží vůli a uskutečňovat jeho plán, který s námi zamýšlel. To je to nejlepší a nejmoudřejší, co můžeme dělat.
Mariina slova - „Jsem služebnice Páně“ - jsou tedy naší odpovědí lásky na Boží lásku. Pomáhají nám být stále obráceni k Bohu, s poslušností mu naslouchat, s jediným přáním plnit jeho vůli, abychom byli takoví, jaké nás chce mít.
Přesto se někdy může zdát, že to, co od nás žádá, je absurdní, že by bylo vhodnější udělat to jinak, a chtěli bychom vzít svůj život do vlastních rukou. Dokonce bychom chtěli Bohu radit, říkat mu, jak se to má nebo nemá udělat. Věřím-li, že Bůh je láska, a důvěřuji mu, vím, že to, co připravil pro můj život a život lidí okolo mne, je pro mé a jejich dobro, a proto se mu svěřuji a odevzdávám s plnou důvěrou do jeho vůle. Chci ji celým svým bytím, chci se s ní zcela ztotožnit s vědomím, že přijmout jeho vůli znamená přijmout a obejmout jeho samotného, živit se jím.
Musíme věřit tomu, že nic se neděje náhodou. Žádná radostná, indiferentní nebo bolestná událost, setkání, situace v rodině, práci, ve škole, žádný zdravotní či duševní stav nepostrádají smysl. Jakákoli skutečnost – událost, situace, osoba – je poselstvím od Boha. Každá věc přispívá k uskutečňování jeho záměru, který budeme den po dni postupně odhalovat, když tak jako Panna Maria budeme konat Boží vůli.

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“

Jak tedy máme žít podle těchto slov? Naše ano Božímu slovu konkrétně znamená dělat v každé chvíli dobře a naplno tu činnost, kterou od nás Boží vůle žádá. Cele se do ní ponořit a dát stranou všechno ostatní, ztratit myšlenky, přání, vzpomínky a činnosti, které se týkají něčeho jiného.
Tváří v tvář každé Boží vůli – bolestné, radostné nebo indiferentní – můžeme opakovat: „ať se mi stane podle tvého slova“, anebo jak nás naučil Ježíš v modlitbě Otčenáš: „buď vůle tvá“. Vyslovme před každou svou činností „staň se“, „buď“. Budeme doplňovat okamžik za okamžikem, kamínek po kamínku tu nádhernou, jedinečnou a neopakovatelnou mozaiku našeho života, kterou Pán od počátku zamýšlel pro každého z nás.

Chiara Lubichová

1 Slovo života na prosinec 2002, otištěno v plném znění v časopise Città Nuova č. 22/2002, s. 7 a v časopise Nové město č. 12/2002, s. 15.


clanek/sz_2011_03.txt · Poslední úprava: 2011/03/03 22:43 autor: janokuchta