Slovo života únor 2010

PDF MP3

„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“ (Jan 10,9) 1

Ježíš se představuje jako ten, kdo plní božské přísliby a naplňuje očekávání lidu, jehož dějiny jsou zcela poznamenány vlivem nikdy nezrušené smlouvy mezi ním a Bohem.
Obraz dveří se podobá smyslu jiného, Ježíšem užívaného připodobnění „Já jsem cesta (…). Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ 2 On je tedy skutečnou cestou i dveřmi vedoucími k Otci, k samotnému Bohu.

„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“

Jaký význam má toto slovo pro náš život?
Z dalších četných pasáží evangelia, které s tímto úryvkem z Jana souvisejí, lze pro nás vyvozovat mnohé důsledky. Vyberme však alespoň onu pasáž, která hovoří o „těsné bráně“ 3. Vybízí nás, abychom se snažili skrze ni vstoupit do života.
Proč právě tento úryvek? Zdá se nám, že nás nejvíce přibližuje k pravdě, kterou Ježíš o sobě vyslovil. Osvětluje nám, jak jeho slova žít.
Kdy se Ježíš stává dveřmi, dokořán otevřenými k Trojici? Stává se touto nebeskou branou pro nás pro všechny ve chvíli, kdy se zdá, že se jemu samotnému nebeská brána uzavřela.
Ježíš opuštěný 4 je branou, díky níž dochází k dokonalému propojení mezi Bohem a lidstvem. Tím, že se stal ničím, sjednocuje děti s Otcem. Je prázdnotou (tak jako musí být prázdný prostor brány), skrze kterou člověk přichází do kontaktu s Bohem a Bůh s člověkem.
On je tedy zároveň onou těsnou branou i branou otevřenou dokořán. A to můžeme zakusit.

„Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu.“

Ježíš se pro nás ve své opuštěnosti stal průchodem k Otci.
On vykonal svoji část. Aby každý z nás mohl využít odtud pramenící hojnost milostí, je potřebné, aby vykonal svoji malou část, přistoupil k této těsné bráně a prošel jí na druhou stranu. Jak?
Když nás překvapí zklamání, jsme něčím otřeseni či zaskočeni nečekaným neštěstím nebo nepochopitelnou nemocí, můžeme si pokaždé připomenout Ježíšovu bolest. On sám na sobě zakoušel všechny tyto a tisíce dalších zkoušek.
Ano, on je přítomný ve všem, co je bolestné. Každá naše bolest nese jedno z jeho jmen.
Pokusme se tedy rozpoznávat Ježíše ve všech úzkostech, v úskalích života, v každé temnotě, v tom, co tragického potkalo nás nebo druhé, v každém utrpení lidí okolo nás.
Vždyť on si je všechna přivlastnil, a proto je v nich přítomen. Stačí mu s vírou říci: „Ty jsi, Pane, mé jediné dobro“ 5, a potom udělat něco konkrétního pro ulehčení „jeho“ utrpení v chudých a nešťastných lidech. Budeme tak překračovat práh oné brány a nacházet za ní dříve nepoznanou radost a novou plnost života.

Chiara Lubichová

1/ Tento komentář byl v plném znění publikován v časopise Città Nuova 6, 1999, str. 47 a Nové město 4, 1999, str. 11.
2/ Viz Jan 14,6.
3/ Viz Mt 7,13.
4/ Viz Mk 15,34 a Mt 27,46.clanek/sz_2010_02.txt · Poslední úprava: 2010/03/03 08:52 autor: janokuchta