Slovo života říjen 2009

PDF MP3

„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“ (Lk 21,19)

Slovo „vytrvalost“ je překlad původního řeckého slova, které má však širší význam: vedle vytrvalosti zahrnuje také trpělivost, stálost, pevnost a důvěru. Vytrvalost je potřebná, ba nezbytná v utrpení, pokušení, malomyslnosti, v odolávání svodům světa a v pronásledování. Jistě jsi se i ty nejednou ocitnul v některé z těchto situací a zakusil, že nebýt vytrvalosti, nebyl bys ji zvládl. Možná jsi někdy dokonce podlehl. Nebo se třeba právě nyní v některé z těchto bolestivých situací nacházíš.

Co dělat? Vzchop se, a - vytrvej! Jinak se nemůžeš nazývat křesťanem. Víš, že kdo chce následovat Krista, musí vzít na sebe každý den svůj kříž a - alespoň vůlí - milovat bolest. Povolání křesťana je povoláním k vytrvalosti.

Apoštol Pavel ukazuje společenství církve v Korintu svoji vytrvalost jako znak křesťanské věrohodnosti. Neobává se ji stavět na roveň zázrakům. Budeme-li milovat kříž a vytrváme-li, budeme moci následovat Krista, který je v nebi, a dojdeme spásy.

„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“

Lze rozlišovat dva druhy lidí. Jedni zaslechnou výzvu, aby se stali pravými křesťany, avšak toto pozvání padá do jejich duše jako semeno na kamenitou půdu. Jejich nadšení je jako vzplanutí slámy; nakonec nic nezůstává. Druzí přijímají toto pozvání, jako dobrá země přijímá semeno. Křesťanský život pak klíčí, roste, překonává těžkosti a vítězně odolává bouřím. Vytrvají… a je psáno: „Vytrvalostí zachráníte svou duši.“

Chceš-li vytrvat, samozřejmě se nestačí spoléhat pouze na vlastní síly. Je třeba Boží pomoci. Pavel nazývá Boha „Bohem vytrvalosti“ . On je tedy tím, koho je třeba o vytrvalost prosit a kdo ti ji daruje.

Neboť jsi-li křesťanem, nestačí, že jsi pokřtěný nebo že se občas zúčastníš bohoslužby či vykonáš nějaký skutek lásky. Je potřebné, abys jako křesťan také rostl. K jakémukoliv duchovnímu růstu dochází jedině uprostřed zkoušek, bolestí, překážek a bojů. Pouze ten, kdo miluje, dokáže skutečně vytrvat, protože láska nevidí překážky, těžkosti, ani oběti. Vytrvalost je láska osvědčená ve zkouškách. Maria je ženou vytrvalosti. Pros, aby Bůh zapálil v tvém srdci lásku k němu. Darem navíc ti bude vytrvalost ve všech těžkostech života, jejímž prostřednictvím spasíš svou duši.

„Vytrvalostí zachráníte svou duši.“

Vytrvalost je mimo jiné také nakažlivá. Kdo je vytrvalý, povzbuzuje tím i druhé k důslednosti. Mějme velké cíle! Máme k dispozici jediný, nedlouhý život. Den za dnem „zatínejme zuby“ a přemáhejme jednu těžkost po druhé, abychom tak následovali Krista - a spasili své duše.

Chiara Lubichová


clanek/sz_2009_10.txt · Poslední úprava: 2009/10/03 01:08 autor: janokuchta