Slovo života srpen 2009

MP3 PDF

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“ (Jan 13,1)

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Víš, kde je v evangeliu uvedena tato věta? Evangelista Jan ji cituje předtím, než popisuje, jak Ježíš myl nohy svým učedníkům a připravoval se na své utrpení.
V posledních chvílích, které Ježíš prožíval mezi svými, projevil jim nejvyšším a nejvýraznějším způsobem lásku, kterou k nim odjakživa choval.

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Slova „až do krajnosti“ znamenají: až do konce svého života, až do posledního dechu. Ale je v nich též myšlenka dokonalosti. Znamená to též, že je miloval cele, dokonale, s maximálním nasazením, vrcholně.
Ježíšovi učedníci zůstanou ve světě, zatímco Ježíš bude ve slávě. Budou se cítit opuštěni, budou muset překonat mnoho zkoušek. Ježíš si přeje, aby si právě v těchto chvílích byli jisti Jeho láskou.

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Tušíš v těchto slovech Ježíšův životní styl, jeho způsob lásky? Myje nohy učedníkům. Jeho láska ho vedla až k této službě, kterou v jeho době konali otroci. Ježíš se připravoval na kalvárskou tragédii, aby dal „svým“ a všem, kromě mimořádných slov a zázraků, kromě všech skutků i svůj život. Měli toho zapotřebí. Jde o vůbec největší potřebu, kterou má každý člověk, potřebu být vysvobozen z hříchů, to je ze smrti, a moci vejít do nebeského království. Měli dosáhnout pokoje a radosti v životě, který nekončí.
Ježíš se vydal na smrt, křičel v opuštěnosti od Otce… Vydal se až do té míry, že na konci mohl říci: „Dokonáno jest.“

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Tato slova vyjadřují vytrvalost Boží lásky a procítěnou něhu bratra.
I my křesťané, protože Kristus je v nás, můžeme milovat tímto způsobem.
Nevybízím tě ani tak k tomu, abys napodoboval Ježíše v tom, že zemřel za druhé (když přišla jeho hodina). Ani ti nezbytně nepředkládám za vzory otce Kolbeho, který zemřel místo jiného uvězněného bratra, nebo otce Damiána, který se stal malomocným s malomocnými a zemřel s nimi a pro ně.
Možná, že se po tobě nikdy nebude žádat, abys obětoval svůj život za bratry ve fyzickém slova smyslu. Ale Bůh od tebe zcela jistě žádá, abys je miloval až do krajnosti, až do konce, až do takové míry, abys i ty mohl říci: „Dokonáno jest.“
Takhle to udělala malá jedenáctiletá Lucie z jednoho italského města, když viděla, že její stejně stará přítelkyně a spolužačka Jiřina je velmi smutná. Snažila se ji potěšit, ale nedařilo se jí to. Pokoušela se dozvědět, jakou bolest Jiřina prožívá. Jiřině zemřel tatínek a maminka ji dala k babičce, aby mohla žít s jiným mužem. Lucie vycítila celou tragédii a začala jednat. Ačkoli byla sama ještě malá, požádala Jiřinu, zda by mohla promluvit s její maminkou. Ta ji ale prosila, aby s ní šla napřed k tatínkovu hrobu. Lucie s velikou láskou šla s ní a slyšela, jak Jiřina pláče a prosí tatínka, aby si pro ni přišel.
Velmi ji to zabolelo. Nedaleko byl malý polorozbořený kostel, ve kterém zbyl jen malý svatostánek a kříž. Vešly dovnitř a Lucie řekla: „Podívej, na tomto světě se jednou všechno rozpadne, ale kříž a svatostánek zůstanou!“ Jiřina si utřela slzy a odpověděla: „Máš pravdu!“ Lucie pak vzala Jiřinu jemně za ruku a šla s ní za maminkou.
Mamince pak odhodlaně řekla: „Vím, že se mne to netýká, ale chci vám říci, že jste opustila svou dceru a odepřela jí mateřskou lásku, kterou tolik potřebuje. Nebudete mít klid, dokud si ji nevezmete k sobě a nebudete litovat toho, co jste udělala.“
Příštího dne se Lucie o Jiřinu ve škole láskyplně starala. Toho dne se stalo něco neobvyklého – pro Jiřinu přijela maminka. Od té doby pro ni jezdila každý den, protože Jiřina už žila s maminkou, která rázně přerušila přátelství s oním mužem.
O tomto malém, a přitom tak velkém činu, se dá říci: „Dokonáno jest.“ Lucie vše udělala co nejlépe. Až do krajnosti. A podařilo se jí to.
Zamysli se nad tím. Kolikrát jsi se začal o někoho starat, a pak jsi ho opustil, a přitom jsi své svědomí umlčoval tisícerými omluvami? Do kolika věcí jsi se s nadšením pustil, a potom jsi v nich nepokračoval, poněvadž jsi narazil na obtíže, které se ti zdály nad tvé síly?…
Ponaučení, které ti dnes Ježíš dává, zní:

„A protože miloval svoje, kteří byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti.“

Dělej to také tak.
A kdyby Bůh od tebe jednou doopravdy žádal život, pak nebudeš váhat. Mučedníci šli smrti vstříc se zpěvem na rtech. Odměnou bude vrcholná sláva, protože Ježíš řekl, že nikdo na světě nemá větší lásku než ten, kdo prolije krev za své přátele.

Chiara Lubichová


clanek/sz_2009_08.txt · Poslední úprava: 2009/08/22 19:13 autor: bajeluk