Na cestě společně s Marií Emmaus Voce a Giancarlem Falettim

V neděli 22. května měla Emmaus ve svém programu návštěvy České republiky setkání s mladými z Hnutí fokoláre a jejich kamarády. V Centru Mariapoli v Praze-Vinoři se jich sešlo kolem 150 z celé České republiky.

Mnozí přijeli už v sobotu večer. Poseděli u táboráku, navzájem se seznámili, popovídali si a večer zakončili společnou modlitbou.

Motto nedělního setkání s Emmaus bylo „Na cestě společně“.

Nejdříve se o svůj osobní příběh podělili ti, kteří dokázali vyjít ze sebe a jít za Ježíšem, poznávat ho v lidech kolem sebe a v životě ve společenství. Bylo inspirující poslouchat, jak Ježíš dokáže proměnit náš život, ať už jde o každodenní maličkosti nebo velká rozhodnutí.

O svém setkání s Hnutím fokoláre a o vykročení na cestu lásky k sestrám a bratřím ve světě pak mluvili Maria Emmaus Voce a Giancarlo Faletti. Emmaus se setkala s Hnutím prostřednictvím skupinky studentů na mši v kapli univerzity, kde studovala. Oslovili ji tak, že se s nimi chtěla vidět každý den, jako by byla zamilovaná. Do koho ale? Jak si uvědomila později, byl to Kristus uprostřed nich. Pochopila, že její cesta k Bohu vede skrze lásku k bližnímu, jak ji žili její noví přátelé z fokoláre.
A život lásky k bratřím je cesta. Neustále začínáme znovu, děláme chyby, nejsme dokonalí, ne vždy se nám vše podaří. Nemusíme zvládnout všechno, důležité je vše dělat v Bohu a pro lásku. Ať už někomu pomáháme, jsme třeba nemocní nebo jen odpočíváme. Když už my nemůžeme, Bůh nám podá ruku. K životu jednoty patří i bolest. Když ji přijmeme jako cestu ke Kristu, bolest se promění a to, co zůstane, je láska.

Po svědectví Emmaus a Giancarla byl prostor pro otázky. Byl to živý rozhovor, otázky byly osobní, ale odpovědi se dotkly každého. Setkání se proměnilo ve společenství, v jednotu s Kristem uprostřed. Ducha setkání vystihuje myšlenka Chriary Lubichové, která zazněla na závěr: „Jsme-li povoláni k jednotě, pak pro nás cesta k Bohu vede skrze bratra.“
Emmaus se po svém prvním setkání s fokolaríny modlila, aby se neminula s Kristem, až ho potká. Podobně vyzval přítomné Giancarlo v kázání při závěrečné mši, aby se neminuli s Kristem, až ho zítra potkají v tramvaji, v posluchárně nebo v práci.

Nebo ve společenství při akcích, o kterých se na setkání také hovořilo: Genfest 2012 v Budapešti, Mariapoli ve Volyni, Summer Job na začátku července v Západních Čechách nebo při spolupráci na projektu Silní bez násilí (www.silnibeznasili.cz).

Fotky z 22.5.2011clanek/2011-05_setani-emmaus.txt · Poslední úprava: 2011/05/25 14:46 autor: katka-p