Dojmy z blahořečení Chiary Luce

Pár dojmů…

Pro mě byla velmi silná chvíle, kdy státní sekretář Tarsicio Bertone - druhá nejvýznamnější osoba církve po papežovi, při děkovné mši svaté během obřadu okuřovaní šel s kadidlem před obraz Chiary Luce. Tak důležitá osoba se klaní té mladé prosté dívce. Uvědomil jsem si, že nezáleží na našem postavení, ale na vlastním životě, naší lásce.
P. Mirek

Mě asi nejvíce oslovila radikalita Chiary Luce. Uvědomil jsem si, že často o lásce jenom mluvíme, ale důležitější je dělat konkrétní věci. Ani Chiara Luce nebyla bezchybná, ale pořád se snažila, stále začínala znovu, a to je důležité. Nestačí se spokojit s tím být pouze dobrý. Bůh nám nikdy neřekl: „Buďte dobří!“, ale „Buďte svatí - dokonalí v lásce!“.
Paolo

Pro mě bylo nejdůležitější, jak dokázala říci to jedno velké bezpodmínečné „ANO“, rozhodnuti pro Ježíše. V tom je vše.
Nikola

Toužila jsem vzít si dovolenou a prožít proces blahořečení mé vrstevnice přímo na místě. Je pro mě příkladem naplněného života. Naskytla se mi úžasná příležitost jít jako fotografka kamkoli, pohybovat se během blahořečení i následné oslavy ve všech prostorách. Ani nevím, jak to slovy popsat, ale zakusila jsem velice silnou atmosféru. Během blahořečení jsem stála v blízkosti oltáře, u rodičů Chiary Luce. Oslovila mě jejich průzračnost a vnitřní pokoj. S vědomím, že jsem tam za vás za všechny, jsem je při večerní oslavě pozdravila. Vzkázali, že objímají každého z nás. Během těchto dní jsem získala vnitřní pokoj, ze žiješ-li s Ním, povede tě dál, dá ti sílu na vše, pomůže ti žít svatě v každém okamžiku.
Markétaclanek/2010-10_chiara-luce_dojmy.txt · Poslední úprava: 2010/10/05 20:08 autor: katka-p