Akce

Pokud byste s námi rádi podnikli nějakou akci, neváhejte nám dát vědět!

budoucí akce | pravidelné akce | proběhlé akce

Budoucí akce

SummerJob 2013

Čtvrtý ročník se uskuteční nově na Broumovsku:

Pravidelné akce

Setkání se Slovem života

Setkaní se koná většinou jednou za měsíc. Na základě jedné věty z Písma a komentáře k ní si povídáme o tom, jak se nám daří a nedaří uvádět myšlenky Bible do různých situací každodenního života, co nám v tom brání a co naopak pomáhá. Zvaní jsou všichni, kteří chtějí žít otevřeni k potřebám druhých lidí a láskou k nim, nezávisle na jejich náboženském vyznání. Setkání jsou určena mladým lidem od 17 let.

Praha

 • Toho času (2014/2015) pravidelná setkání se Slovem života neprobíhají. Pokud máte zájem se s námi potkat při nějaké jiné akci, kontaktujte Vaška (774902712), Pavla (604233286), nebo sledujte Facebookovou skupinu Naplno.net.

Brno

 • Termín: druhé pondělí v měsíci
 • Čas: 19:00
 • Místo: Havlíčkova 55
 • Kontakt: Terka Lásková (TLaskova@seznam.cz) & Kuba Jurásek (jurasekkuba@gmail.com)

Hradec Králové

 • V současné době se scházíme nepravidelně - po domluvě.
 • Informace u Lídy Seidlové (e-mail: ssseily [zav.] gmail [teck.] com, tel: 732 185 151)

Olomouc

 • Termín: třetí čtvrtek v měsíci
 • Čas: 17.00
 • Místo: kavárna Öde, Hrnčířská 12
 • Kontakt: Marie Zvěřinová, tel: 605 892 089

Proběhlé akce

Slovo života květen 2011

PDFMP3

„Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.“ (Mt 22,37) (1)

Typickým tématem, jemuž se v Ježíšově době věnovaly diskuse v rabínských školách, bylo téma největšího z mnoha přikázání v Písmu. Ježíš, považovaný za učitele Zákona, se této problematice nevyhýbá. Na otázku „Které přikázání je v Zákoně největší?“ odpovídá originálním způsobem - spojuje lásku k Bohu s láskou k bližnímu. Tyto dvě lásky nemohou jeho učedníci od sebe nikdy oddělit, tak jako u stromu není možné oddělit kořeny od koruny. Čím více milují Boha, tím více posilují svou lásku k bratřím a sestrám. Čím více milují bratry a sestry, tím více se prohlubuje jejich láska k Bohu…

→ Číst dále...

Slovo života duben 2011

PDFMP3

„Avšak ne co já chci, ale co ty chceš.“ (Mk 14,36) (1)

Ježíš je v olivové zahradě, na místě zvaném Getsemany. Nastala tolik očekávaná chvíle. Jde o klíčový okamžik celého jeho života. Padne na zem, úpěnlivě prosí Boha, kterého oslovuje s důvěrnou něhou „Otče“, aby ho ušetřil „tohoto kalichu“ (2). Tato slova vyjadřují jeho utrpení a smrt. Ježíš prosí, aby ho tato hodina minula… Ale nakonec se zcela odevzdává Otcově vůli:

→ Číst dále...

Brána nebeská – Porta Coeli

„Prosím vás platí mi tento lístok aj na tejto linke“, pýtam sa pri nástupe do autobusu a podávam lístok šoférovi. Prívetivo si ma premeria a skúmavým pohľadom pozrie na lístok. „Jo platí, ale jenom po klášter“, razom mu odpovedám „á tak to ma teší, lebo tam mám akurát namierené“, a presúvam sa pomaly ďalej do autobus.

→ Číst dále...

Cesta na blahořečení Chiary Luce Badano

Ve čtvrtek 23. září ve večerních hodinách vyjel plný autobus nejen mladých z Čech a Moravy do Říma na blahořečení Chiary Luce Badano.

→ Číst dále...

akce.txt · Poslední úprava: 2014/12/02 10:38 autor: mcvasek